Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zielona Góra, znajdujący się przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi), przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 9:00 i od godz. 14:00 do 19:30 oraz w soboty od godz. 8:00 do godz.12:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do strony z pełną informacją
PONIEDZIAŁEK, 10 grudnia 2018 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Julii, Judyty, Daniela
Kompleksowa gospodarka odpadami Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych Oczyszczanie miasta Transport odpadów
Kompleksowa gospodarka odpadami
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ( IMB )
Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych
Samojezdna kosiarka do trawy.
Oczyszczanie miasta
Pojazd do zamiatania ulic.
Transport odpadów
Pojazdy do transportu odpadów komunalnych.

Zużyte baterie i akumulatory Drukuj Email
21.08.2009.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 czerwca 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79 , poz. 666 ).
Przepisy ustawy wprowadzają zmiany w zakresie wymagań i zasad dotyczących: zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, regulują sposób postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami
oraz określają prawa i obowiązki podmiotów i osób w tym zakresie,
a w szczególności:

Art. 12
Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Art. 44
Użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w tym baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, lub do miejsca ich odbioru.

Art. 78
Kto wbrew art. 12, umieszcza zużyte baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, podlega karze grzywny.

Przepisy przytoczonej ustawy nakładają na sprzedawców detalicznych i hurtowych, w zakresie sprzedaży baterii i akumulatorów, oraz na przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów obowiązek przyjmowania od klientów selektywnie zebranych baterii lub akumulatorów, bez żądania opłaty za ich przyjecie.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze kierując się zapisami tejże ustawy, mając na uwadze ochronę środowiska przed odpadami oferuje usługi w zakresie zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Zakład posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz obiekty zagospodarowania odpadów przystosowane do świadczenia takich usług i zgodnie z przepisami pełni funkcję zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
Dla mieszkańców Zielonej Góry udostępniamy pojemniki w celu legalnego, bezpiecznego, zgodnego z aktualnymi wymogami przepisów prawa polskiego i unijnego pozbycia się zużytych baterii, bez pobierania dodatkowej opłaty.
Adresy miejsc odbioru w których ustawione są dla mieszkańców pojemniki do gromadzenia zużytych baterii dostępne są na stronie internetowej Zakładu oraz w Dziale Zagospodarowania Odpadów przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi). Według stanu na miesiąc lipiec 2016 roku pojemniki do gromadzenia baterii, udostępnione przez ZGK znajdują się:

  1. ul. Zjednoczenia 110 przy budynku A,
  2. ul. Zjednoczenia 110 w budynku C przy punkcie sprzedaży worków na odpady,
  3. Aleja Niepodległości 13 przy byłym Posterunku Policji,
  4. ul. Wrocławska 73 (wjazd od Raculi) w Dziale Zagospodarowania Odpadów,
  5. ul. Sowińskiego 44 A - ZGM Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1,
  6. ul. Jedności 65 - ZGM Administracja Budynków Mieszkalnych nr 2.


Mając na uwadze ochronę środowiska przed odpadami:
Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie zbierania i przetwarzania zużytych baterii
i zużytych akumulatorów.

Zmieniony ( 13.04.2018. )
 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2018 Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.   ul.Zjednoczenia 110C,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 322-91-00   faks (68) 322-91-11