POWIADOMIENIE O ZMIANIE PODATNIKA VAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, informuje że od 1 stycznia 2017 r. przestaje być podatnikiem do celów podatku Vat.

W wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 września 2015 r. w sprawie C-276/14 gminne jednostki organizacyjne, w tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, będący samorządowym zakładem budżetowym zostały pozbawione podmiotowości podatkowej dla celów podatku Vat. Obowiązek i zasady wspólnego rozliczania podatku Vat przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz ze wszystkimi podległymi jej jednostkami wprowadza ustawa z 5 września 2016 r. "o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego" (Dz.U.2016.1454).
W związku z powyższym podatnikiem Vat od 1 stycznia 2017 r. zamiast Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze zostaje Miasto Zielona Góra, wstępując w obowiązki i prawa Zakładu w zakresie podatku Vat.

Po 31 grudnia 2016 r. faktury należy wystawiać na:

Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP 973-100-74-58
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra

Faktury mimo zmiany podatnika nadal należy przekazywać na adres odbiorcy usługi/towarów tj. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

Prawidłowe wskazanie podatnika na fakturach jw. oraz przekazanie ich bezpośrednio do Zakładu pozwoli na uniknięcie sporządzania przez Państwa firmę korekt do tych faktur, a także opóźnień w zapłacie należności wynikających z tych faktur.

PIĄTEK, 24 marca 2017 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Gabriela, Marka, Gabora
Gospodarka mieszkaniowa Kompleksowa gospodarka odpadami Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych Oczyszczanie miasta Transport odpadów
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.
Kompleksowa gospodarka odpadami
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ( IMB )
Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych
Samojezdna kosiarka do trawy.
Oczyszczanie miasta
Pojazd do zamiatania ulic.
Transport odpadów
Pojazdy do transportu odpadów komunalnych.
STRONA GŁÓWNA

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Drukuj Email


Janusz Trzeciak
Kierownik Działu
JANUSZ TRZECIAK

tel. (68) 321-41-92

ul. Wrocławska 73 65-001 Zielona Góra
(wjazd w Raculi od ul. Głogowskiej)


Dział Zagospodarowania Odpadów

Na składowisko przyjmowane są odpady w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -20.00,
  • w soboty w godzinach 8.00 -12.00,
Pozostałe telefony działu
Z-ca kierownika -------------------------------------- (68) 321-41-94
Z-ca kierownika ds. recyklingu -------------------- (68) 321-41-93
Punkt skupu makulatury nr 2 ----------------------
ul. Wrocławska 73
(Dział Zagospodarowania Odpadów - Racula)
czynny od pn. do pt. w godz. 7.00 - 14.30
(68) 321-41-99

Dział Zagospodarowania Odpadów ZGKiM to:

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ( IMB )
Stacja Sortowania Odpadów Użytkowych
Na terenie Zielonej Góry w rozstawionych pojemnikach 1,1 m3, 5 m3 zbieramy następujące odpady surowcowe:
makulaturę
tworzywa sztuczne
stłuczkę szklaną
tekstylia
odpady wielkogabarytowe
Prowadzimy usługi w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych, które czasowo gromadzimy a następnie odstawiamy do Zakładów zajmujących się ich utylizacją.
 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul.Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3229100  faks (68) 3229184