ŚRODA, 20 września 2017 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Renaty, Filipiny, Eustachego
Gospodarka mieszkaniowa Kompleksowa gospodarka odpadami Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych Oczyszczanie miasta Transport odpadów
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.
Kompleksowa gospodarka odpadami
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ( IMB )
Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych
Samojezdna kosiarka do trawy.
Oczyszczanie miasta
Pojazd do zamiatania ulic.
Transport odpadów
Pojazdy do transportu odpadów komunalnych.
STRONA GŁÓWNA arrow INFORMATOR DLA KLIENTA arrow Strefa Płatnego Parkowania arrow Opłaty w Strefie i Podstrefie Płatnego Parkowania

Opłaty w Strefie i Podstrefie Płatnego Parkowania Drukuj Email

1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze.

lp. rodzaj opłaty wysokość opłaty
1) za pierwszą godzinę 2,00 zł
2) za drugą godzinę 2,40 zł
3) za trzecią godzinę 2,80 zł
4) za czwartą i kolejne godziny 2,00 zł

Jednorazową opłatę za postój w minutach ustala się proporcjonalnie do stawek określonych powyżej w wysokości nie mniejszej, niż 0,50 zł.


2. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Podstrefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze.

lp. rodzaj opłaty wysokość opłaty
1) za pierwszą godzinę 1,00 zł
2) za drugą godzinę 1,10 zł
3) za trzecią godzinę 1,20 zł
4) za czwartą i kolejne godziny 1,00 zł

Opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego w podstrefie naliczana jest po upływie 60 minut od rozpoczęcia parkowania.

Jednorazową opłatę za postój w minutach ustala się proporcjonalnie do stawek określonych powyżej w wysokości nie mniejszej, niż 0,50 zł.


3. Opłaty abonamentowe:
 1. tygodniowy - 50,00 zł;
 2. miesięczny -120,00 zł;
 3. trzymiesięczny - 280,00 zł.
4. Opłata zryczałtowana

Wprowadza się miesięczną opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie w wysokości 350,00 zł za jedno stanowisko postojowe.

5. Stawka zerowa dla parkujących:
 1. niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową;
 2. przewożących osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową;
 3. oznakowane pojazdy, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych;
 4. oznakowane pojazdy firm wykonujących prace związane z remontami i utrzymaniem dróg oraz zieleni przyulicznej, posiadających zaświadczenie;
 5. oznakowane pojazdy używane do celów specjalnych (np. pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, miejskich służb komunalnych) w czasie wykonywania zadań;
 6. pojazdy służbowe miejskich jednostek organizacyjnych lub wykorzystywane do celów służbowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. posiadających kartę mieszkańca strefy.
6. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie:
 1. za parkowanie bez wniesionej opłaty - 50,00 zł

  Opłaty dodatkowe można wnosić na rachunek:

  Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22,
  65-024 Zielona Góra

  PKO BP S.A. I o/centum w Zielonej Górze
  nr 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784
  podając nr rej. pojazdu oraz nr wezwania-raportu wystawionego przez kontrolera SPP

7. Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie czasu parkowania:
 1. Patrz UCHWAŁA NR VIII.80.2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania - rozdział 6 §16 do §19.

Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

Bilety parkingowe można nabyć w specjalnych parkometrach (czynne całą dobę).
Istnieje również możliwość wykupienia miesięcznego lub tygodniowego tańszego abonamentu.

Dowód opłaty należy umieszczać za przednią szybą na desce rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ważności tego dowodu.

 

Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania
Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania

 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul.Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3229100  faks (68) 3229184