POWIADOMIENIE O ZMIANIE PODATNIKA VAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, informuje że od 1 stycznia 2017 r. przestaje być podatnikiem do celów podatku Vat.

W wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 września 2015 r. w sprawie C-276/14 gminne jednostki organizacyjne, w tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, będący samorządowym zakładem budżetowym zostały pozbawione podmiotowości podatkowej dla celów podatku Vat. Obowiązek i zasady wspólnego rozliczania podatku Vat przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz ze wszystkimi podległymi jej jednostkami wprowadza ustawa z 5 września 2016 r. "o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego" (Dz.U.2016.1454).
W związku z powyższym podatnikiem Vat od 1 stycznia 2017 r. zamiast Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze zostaje Miasto Zielona Góra, wstępując w obowiązki i prawa Zakładu w zakresie podatku Vat.

Po 31 grudnia 2016 r. faktury należy wystawiać na:

Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP 973-100-74-58
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra

Faktury mimo zmiany podatnika nadal należy przekazywać na adres odbiorcy usługi/towarów tj. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

Prawidłowe wskazanie podatnika na fakturach jw. oraz przekazanie ich bezpośrednio do Zakładu pozwoli na uniknięcie sporządzania przez Państwa firmę korekt do tych faktur, a także opóźnień w zapłacie należności wynikających z tych faktur.

PIĄTEK, 24 marca 2017 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Gabriela, Marka, Gabora
Gospodarka mieszkaniowa Kompleksowa gospodarka odpadami Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych Oczyszczanie miasta Transport odpadów
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.
Kompleksowa gospodarka odpadami
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ( IMB )
Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych
Samojezdna kosiarka do trawy.
Oczyszczanie miasta
Pojazd do zamiatania ulic.
Transport odpadów
Pojazdy do transportu odpadów komunalnych.
STRONA GŁÓWNA

Opłaty w Strefie i Podstrefie Płatnego Parkowania Drukuj Email

1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze.

lp. rodzaj opłaty wysokość opłaty
1) za pierwszą godzinę 2,00 zł
2) za drugą godzinę 2,40 zł
3) za trzecią godzinę 2,80 zł
4) za czwartą i kolejne godziny 2,00 zł

Jednorazową opłatę za postój w minutach ustala się proporcjonalnie do stawek określonych powyżej w wysokości nie mniejszej, niż 0,50 zł.


2. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Podstrefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze.

lp. rodzaj opłaty wysokość opłaty
1) za pierwszą godzinę 1,00 zł
2) za drugą godzinę 1,10 zł
3) za trzecią godzinę 1,20 zł
4) za czwartą i kolejne godziny 1,00 zł

Opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego w podstrefie naliczana jest po upływie 60 minut od rozpoczęcia parkowania.

Jednorazową opłatę za postój w minutach ustala się proporcjonalnie do stawek określonych powyżej w wysokości nie mniejszej, niż 0,50 zł.


3. Opłaty abonamentowe:
 1. tygodniowy - 50,00 zł;
 2. miesięczny -120,00 zł;
 3. trzymiesięczny - 280,00 zł.
4. Opłata zryczałtowana

Wprowadza się miesięczną opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie w wysokości 350,00 zł za jedno stanowisko postojowe.

5. Stawka zerowa dla parkujących:
 1. niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową;
 2. przewożących osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową;
 3. oznakowane pojazdy, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych;
 4. oznakowane pojazdy firm wykonujących prace związane z remontami i utrzymaniem dróg oraz zieleni przyulicznej, posiadających zaświadczenie;
 5. oznakowane pojazdy używane do celów specjalnych (np. pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego, miejskich służb komunalnych) w czasie wykonywania zadań;
 6. pojazdy służbowe miejskich jednostek organizacyjnych lub wykorzystywane do celów służbowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. posiadających kartę mieszkańca strefy.
6. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie:
 1. za parkowanie bez wniesionej opłaty - 50,00 zł

  Opłaty dodatkowe można wnosić na rachunek:

  Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22,
  65-024 Zielona Góra

  PKO BP S.A. I o/centum w Zielonej Górze
  nr 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784
  podając nr rej. pojazdu oraz nr wezwania-raportu wystawionego przez kontrolera SPP

7. Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie czasu parkowania:
 1. Patrz UCHWAŁA NR VIII.80.2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania - rozdział 6 §16 do §19.

Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

Bilety parkingowe można nabyć w specjalnych parkometrach (czynne całą dobę).
Istnieje również możliwość wykupienia miesięcznego lub tygodniowego tańszego abonamentu.

Dowód opłaty należy umieszczać za przednią szybą na desce rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ważności tego dowodu.

 

Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania
Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania

 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul.Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3229100  faks (68) 3229184