Informacja dot. funduszu rekultywacyjnego

Zgodnie z wymogami prawnymi art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21 z pózn. zm.) w 2013r. utworzony został w zakładzie fundusz rekultywacyjny. Fundusz utworzony został w formie wydzielonego rachunku bankowego. Udział w cenie za przyjęcie odpadów wynosi 7,71%.